Laboratorium Warszawa Praga Południe

Badania kardiologiczne

Od marca 2023 roku prowadzimy kompleksowe badania, które pozwalają na całościową ocenę stanu serca i naczyń krwionośnych. Badania przeprowadzi i oceni specjalista kardiolog.

Badanie EKG

Podstawowe badanie kardiologiczne. Jest to zapis aktywności elektrycznej serca. Pozwala wykryć niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo – komorowego, zaburzenia rytmu serca. Nieprawidłowy zapis EKG towarzyszy większości chorób serca, ale często nie wystarcza do postawienia diagnozy.

Badanie Holter EKG

W diagnostyce omdleń czy zaburzeń rytmu zapis EKG wykonany podczas wizyty może być prawidłowy i konieczna jest rejestracja 24-godzinna. Holter EKG składa się z elektrod, które przyklejane są za pomocą plastrów do odpowiednich miejsc na ciele oraz jednostki centralnej rejestrującej zapis. Badanie pozwala na zarejestrowanie arytmii, która jest przyczyną utraty przytomności i zakwalifikowanie pacjenta do dalszego leczenia np. wszczepienia rozrusznika serca.

Badanie Holter RR (Holter ciśnieniowy)

Holter ciśnieniowy mierzy wartość ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego oraz częstotliwość rytmu serca. Holter monitoruje jednak ciśnienie tętnicze i pracę serca przez 24 godziny, a nie jednorazowo. Holter ciśnieniowy dokonuje pomiarów średnio co 15 minut, a w nocy co 30 minut. W ciągu 24 godzin urządzenie dokona około 70 pomiarów ciśnienia. Badanie wygląda tak samo, jak przy tradycyjnym urządzeniu – mankiet na ramieniu napełnia się powietrzem, a jednostka centralna automatycznie mierzy i zapamiętuje wyniki. Równolegle z mierzeniem ciśnienia przez urządzenie, Pacjent powinien zapisywać godziny odpoczynku, aktywności, przyjmowania leków, posiłków czy sytuacji stresowych W ten sposób lekarz zyska podstawę do porównania wyników holtera z zapisem dziennej aktywności pacjenta.

Echo serca (USG serca)W przypadku chorób, które wynikają z niekorzystnej przebudowy serca, czy nieprawidłowej pracy zastawek, konieczne jest badanie echokardiograficzne. Jest to badanie ultrasonograficzne (USG) umożliwiające uwidocznienie jam serca, zastawek oraz dużych naczyń takich jak aorta czy pień płucny. Badanie echokardiograficzne pozwala ocenić wydolność lewej komory m.in. poprzez pomiar frakcji wyrzutowej, niezbędny przy diagnostyce niewydolności serca. Stanowi złoty standard przy ocenie wad serca wrodzonych i nabytych.

Próba wysiłkowaTest wysiłkowy polega na ocenie zapisu EKG oraz pomiarze ciśnienia tętniczego w trakcie wysiłku, którym może być marsz na bieżni lub jazda na rowerze stacjonarnym. Podczas stopniowo zwiększanego wysiłku wzrasta obciążenie serca, rośnie tętno i ciśnienie tętnicze. W chorobie wieńcowej, która polega na niedostatecznym zaopatrzeniu mięśnia sercowego w krew, tlen i składniki odżywcze, objawy niedotlenienia serca mogą się ujawniać dopiero przy dużym obciążeniu serca. Jeżeli do tego dojdzie, to prócz bólu w klatce piersiowej, wystąpią cechy niedokrwienia w zapisie EKG. Test wysiłkowy stanowi pomoc przy kwalifikacji do koronarografii. Ponadto znajduje zastosowanie przy diagnostyce zaburzeń rytmu.

Badania krwi

 

Jak przygotować się do pobrania krwi?

Do większości badań wystarczą 3 godziny bez posiłku. Bezwzględnie na czczo – co najmniej 10-12 godzin bez posiłku należy być do badania krwi na poziom:

 • cukru
 • prolaktyny
 • całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
 • całkowitej zdolności wiązania żelaza
 • lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy)

np. jeśli pobranie ma być o 8 rano, ostatni posiłek to lekka kolacja o godzinie 20:00. Rano na godzinę przed badaniem należy wypić 1-2 szklanki wody. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie niewiarygodny. Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak:

 • poziom hormonów (poza prolaktyną)
 • test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne
 • hemoglobina glikowana
 • PSA i inne markery nowotworowe
 • ASO
 • immunoglobuliny
 • CRP
 • grupa krwi,
 • antygeny HBs, HCV, HIV

Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Taka procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretację wyników.

 • morfologia krwi (pełna), retikulocyty
 • OB
 • PT-czas protrombinowy (INR), APTT, Fibrynogen, D-dimer ( krzepliwość)
 • glukoza, glukoza 0,1 h, 2h
 • insulina, insulina 0, 1h, 2h
 • Lipidogram (HDL, LDL, TG, CHOL.)
 • kreatynina
 • mocznik
 • kwas moczowy
 • TSH, FT 3, FT 4, T 3, T 4 ,przeciwciała przeciwtarczycowe TPO, przeciwciała TG (tarczyca)
 • PSA całkowite (prostata)
 • Hemoglobina glikowana HbA1C
 • sód, potas, chlorki, wapń całkowity (jonogram)
 • CRP
 • ALAT,AST, GGTP, Bilirubina w surowicy
 • Witamina D3 metabolit 1,25 (OH)2, Witamina D3 metabolit 25(OH)
 • Parathormon (PTH)
 • Fosfotaza kwaśna
 • Osteokalacyna
 • FSH (folitropina)
 • LH (luteotropina)
 • E2 (estradiol)
 • PG (progesteron)
 • PRL (prolaktyna)
 • Beta-HCG
 • DHA, DHA SO4
 • Androstendion
 • Testosteron, Testosteron wolny
 • 17-OH Progesteron
 • Kortyzol
 • CRP
 • Lipaza, Amylaza
 • Grupa krwi
 • płytki krwi
 • CK
 • Troponina
 • Homocysteina
 • Witamina B12
 • Kwas foliowy
 • Transferyna
 • Czynnik reumatoidalny RF-latex
 • ASO
 • Odczyn Waalera-Rosego
 • Magnez
 • Żelazo
 • Fosfor
 • HCV
 • HIV
 • HBS (antygen)
 • HBS (przeciwciała)
 • WR

Badania moczu

Jak przygotować próbkę moczu?


Próbkę moczu ze środkowego strumienia (ok. 50-100 ml) po uprzednim umyciu narządów moczowo-płciowych pobiera się z pierwszej porannej zbiórki do czystego pojemnika (można go nabyć w aptece).

Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.

Przed planowanym pobraniem moczu, pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik powinien być jałowy.

W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).

Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

Dobowa zbiórka moczu jest niezbędna do wykonania ilościowych oznaczeń zawartości niektórych substancji w moczu, (np.: glukozy, białka, wapnia, magnezu, potasu, metoksykatecholamin, kwasu wanilinomigdałowego, 17-ketosterydów) niezbędne jest przeprowadzenie 24-godzinnej zbiórki moczu czyli tzw. dobowej zbiórki moczu (w skrócie DZM).

Przed wykonaniem badania pacjent powinien przygotować czyste naczynie o objętości 2-3 litrów, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem i podziałką.

Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 6:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.

Dobowa zbiórka moczu krok po kroku:

 • pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety
 • kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika
 • podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu
 • po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość
 • porcję moczu o objętości ok. 50 – 100 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu
 • pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta. Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach).
 • pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie
 • badanie ogólne moczu
 • posiew moczu
 • wapń z moczu DZM

Badania kału

Jak przygotować się próbkę kału?

Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Kał należy oddać do czystego, wyparzonego naczynia (np.: nocnika).

Do badania wymagana jest niewielka ilość kału – wielkości orzecha laskowego najlepiej z miejsc zawierających śluz, krew, ropę i umieścić za pomocą szpatułki w specjalnym jałowym pojemniku (dostępny w aptece).

Badanie kału na obecność pasożytów i ich jaj wymaga pobrania próbki do pojemnika bez podłoża transportowego-badanie należy powtarzać w określonych odstępach czasu, ponieważ jaja, cysty lub formy larwalne niektórych pasożytów mogą pojawiać się w kale okresowo.

Pobieranie kału na posiew wymaga pojemników z podłożem transportowym w przypadku, gdy kał nie może być dostarczony do laboratorium w ciągu 30-50 min.

Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

 • badanie ogólne kału
 • kał pasożyty
 • kał owsiki
 • kał krew utajona
 • Lamblie-test
 • kał na rota i adenowirusy
 • kał posiew
 • Halicobacter pylori

Badania mikrobiologiczne

Przygotowanie materiału do badania mikrobiologicznego / wymaz, wykonywane jest przez personel medyczny –

za wyjątkiem posiewu moczu. Próbkę moczu przygotowuje pacjent wg zasad opisanych powyżej.

Przed planowanym wymazem z jamy ustnej/gardła należy wstrzymać się od przyjmowania pokarmów, płynów, mycia zębów oraz płukania jamy ustnej.

 • wymaz z nosa
 • wymaz z gardła
 • wymaz z jamy ustnej
 • wymaz z uszu
 • wymaz z rany

Przygotowanie pacjenta do badania USG jamy brzusznej

W dniu poprzedzającym badanie:
 1. Należy zastosować lekkostrawną dietę (z wyłączeniem owoców, ciemnego pieczywa oraz warzyw wzdymających tzn fasoli, grochu, kapusty, kalafiora,).
 2. Nie można spożywać napojów gazowanych i alkoholu.
 3. Ostatni posiłek należy spożyć przed godziną 19.
 4. Po obiedzie i po ostatnim posiłku należy przyjąć po dwie kapsułki Esputiconu lub Espumisanu.
 5. Osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny stosować łagodne (ziołowe) środki przeczyszczające na 24 godziny przed badaniem.
W dniu badania:
 1. Zgłosić się na czczo (lub 5 godzin po ostatnim lekkim posiłku).
 2. Nie palić papierosów.
 3. Nie pić kawy.
 4. Nie żuć gumy.
 5. Należy dostarczyć poprzednie badania USG.

Laboratorium — Warszawa-Praga

Nie tylko diagnostyka jest bardzo ważnym aspektem w leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom to równie istotna kwestia, ponieważ dzięki niej możemy uniknąć poważnych dolegliwości czy w późniejszym okresie — długotrwałej, a przy tym uciążliwej kuracji zabiegowej. Wszystkich naszych Pacjentów serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty, w zakresie której wykonujemy badania laboratoryjne. Praga Południe to główny obszar działania Centrum Medycznego Witolin, ale przyjmujemy także Pacjentów z terenu całego miasta i nie tylko. Zajrzyj do nas, by sprawdzić, jak przygotować się do poszczególnych badań.

Zalecenia przed wykonaniem badania na posiew moczu — Warszawa i okolice

Praktycznie przed każdym badaniem należy się odpowiednio przygotować po to, aby uzyskane wyniki były jak najbardziej miarodajne. Zarówno przed badaniami laboratoryjnymi, takimi jak morfologia krwi, jak i mikrobiologicznymi warto skonsultować się z lekarzem, który podpowie, na co zwrócić szczególną uwagę, zanim udamy się do przychodni. Posiew moczu wymaga szczególnego przygotowania pacjenta — wszelkie instrukcje na ten temat znajdziesz w poniższym tekście. Nasi specjaliści chętnie udzielają wszelkich informacji związanych z zaleceniami przed wykonaniem badania, dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości — skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy.